086 904 1820

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)

ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ข้อยกเว้นทั่วไป

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม หรือได้รับรังสีของนิวเคลียร์

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย (กรณีมีเศษของวันหรือเดือนจะถูกปัดขึ้น)

หมายเหตุ

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ไม่คุ้มครองการเดินทางโดยใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

บริการประกันภัยอื่นๆอื่นๆ

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกั...

Read More

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟห...

Read More

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็น...

Read More