086 904 1820

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟที่เป็นที่ยอมรับ

แผนคุ้มครอง:

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองตัวคุณสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟของคุณ
 • จ่ายโบนัสพิเศษสำหรับโฮลอินวัน

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การคุ้มครองนักกอล์ฟ

 • ความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายถึง 500,000 บาทสำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยหรือความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลที่สามขณะเล่นหรือฝึกกอล์ฟ

การบาดเจ็บทางร่างกาย

คุ้มครองตัวคุณขณะเล่นหรือฝึกในสนามกอล์ฟสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกาย (ที่เกิดโดยลำพังและโดยตรงจากลักษณะอุบัติเหตุรุนแรงจากภายนอกและที่สังเกตเห็นได้) ซึ่งส่งผลใน:

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ
 • การสูญเสียการมองเห็น
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ในวงเงิน 200,000 บาท
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ที่วงเงินรวมกันไม่เกิน 1,000 บาท/สัปดาห์ (สูงสุด 52 สัปดาห์)

อุปกรณ์กอล์ฟ ในวงเงิน 20,000 บาท

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ภายในสถานกอล์ฟคลับ

โบนัสพิเศษสำหรับโฮลอินวัน

จ่ายให้เมื่อคุณทำโฮลอินวันได้ในกอล์ฟคลับที่เป็นที่ยอมรับ

 • 15,000 บาท ในระหว่างการแข่งขันกอล์ฟ
 • 10,000 บาท ในระหว่างการเล่นปกติ

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

บริการประกันภัยอื่นๆอื่นๆ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียช...

Read More

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกั...

Read More

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็น...

Read More