086 904 1820

ประกันภัยธุรกิจ SME

ประกันภัยธุรกิจ SME

คือ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมการเสียหายหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้ฟ้าผ่า และภัยเพิ่มเติมอื่น ๆ ประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เช่น ประกันทรัพย์สินโรงงาน, ประกันทรัพย์สินออฟฟิต, ประกันทรัพย์สินสำนักงาน, ประกันทรัพย์สินคลังสินค้า, ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย, ประกันโรงงาน สำหรับสถานประกอบการ ประกันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต จัดจำหน่าย หรือประกันคลังสินค้า สต๊อกสินค้า

บริการความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

เพลิงไหม้และภัยที่คุ้มครอง

ครอบคลุมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้ หรือฟ้าผ่า รวมทั้งภัยเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เลือกรับประกัน

การสูญเสียรายได้

ครอบคลุมการสูญเสียทางการเงินของธุรกิจอันมีสาเหตุมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภายใต้ส่วนที่ 1

การประกันการลักทรัพย์ในเคหสถาน (การขโมย, การปล้นหรือการปล้นทรัพย์)

ครอบคลุมการสูญเสีย หรือความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้เอาประกันซึ่งอยู่ภายในอาคาร/บ้านรวมทั้งอาคาร/บ้านซึ่งถูกขโมย, ปล้น หรือปล้นทรัพย์
การประกันกระจก
ครอบคลุมการแตกของกระจกของตัวอาคาร
การประกันสำหรับเงิน
ครอบคลุมถึง: • เงินสูญหายภายในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เอาประกัน & ซึ่ง เก็บอยู่ในตู้นิรภัย หรือภายในห้องที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนา • ความเสียหายของตู้นิรภัย หรือห้องที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนา
การรับประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
ครอบคลุมความรับผิดอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงการเสียชีวิต) ของบุคลอื่น และความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลอื่น

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยธุรกิจ SME

บริการประกันอัคคีภัยอื่นๆ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคือ การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก...

Read More

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ท...

Read More

ประกันภัยคอนโด

ประกันภัยคอนโดคือ การทำประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย” เป็นการทำประกันที่ให้ความคุ...

Read More