086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้ จากไฟไหม้ และภัยอื่นๆ ที่ซื้อเพิ่มเติม หรือระบุไว้ในกรมธรรม์ การประกันอัคคีภัยใช้ได้กับทรัพย์สินทุกๆลักษณะที่นิยม สร้างหลักประกันภัยที่มั่นคง สำหรับครอบครัวและธุรกิจ ด้วยประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ คอนโด และธุรกิจ SME

ประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคือ การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก...

Read More

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ท...

Read More

ประกันภัยคอนโด

ประกันภัยคอนโดคือ การทำประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย” เป็นการทำประกันที่ให้ความคุ...

Read More

ประกันภัยธุรกิจ SME

ประกันภัยธุรกิจ SMEคือ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมการเสียหายหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้, ฟ...

Read More