086 904 1820

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงทางการเงินกับค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และเป็นอิสระจากข้อจำกัดทางการเงินต่างๆ

แผนประกันภัย รับค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง รับค่าสินไหมทดแทนทันที เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิดและทุกระยะ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท และในกรณีโรคมะเร็งผิวหนัง คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท คุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศและค่ารักษาพยาบาล

เป็นแผนการประกันภัยเดี่ยวที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกประเภท

 • เมื่อมีการวินิจฉัยพบโรคในครั้งแรกบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมให้ทันที
 • เงินก้อนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็งบางประเภท
 • เงินช่วยเหลือชดเชยรายเดือน
 • เพิ่มทุนประกันภัยโดยอัตโนมัติอีก 20% เมื่อต่ออายุสัญญา แต่ไม่เกิน 3 ปีหรือมากกว่านั้น 

การคุ้มครองโรคมะเร็ง:

 • จ่ายค่าสินไหมทันทีหากอยู่ในความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งประเภทใดๆ  (ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง) ในครั้งแรก
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็งดังต่อไปนี้
 • มะเร็งช่องปาก
 • มะเร็งหลอดเสียง/กล่องเสียง
 • มะเร็งหลอดคอ
 • มะเร็งหลอดลม
 • มะเร็งปอด
 • เงินชดเชยแบบรายเดือนสำหรับโรคมะเร็งทุกประเภท ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง (สูงสุด 10 เดือน)

 • เพิ่มทุนประกันภัยโดยอัตโนมัติอีก 20% เมื่อต่ออายุสัญญา แต่ไม่เกิน 3 ปีหรือมากกว่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยโรคมะเร็ง

บริการประกันสุขภาพอื่นๆ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจ...

Read More