086 904 1820

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย จากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่าง ๆ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง  และเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล โดยให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

 • การสูญเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
 • ทุพพลภาพถาวร
 • ค่ารักษาพยาบาล

ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งทั้งสองแบบ จะให้ความคุ้มครองแตกต่างกันเล็กน้อย คือ

1.ความคุ้มครองแบบ อบ.1

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การรักษาพยาบาล

2.ความคุ้มครองแบบ อบ.2

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
 • การรักษาพยาบาล
 • การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียงและการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริการประกันอุบัติเหตุอื่นๆ

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และ...

Read More