086 904 1820

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม


ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง หรือ พนักงานของท่านได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาล ในกรณีเป็นคนไข้นอกได้  

ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งทั้งสองแบบ จะให้ความคุ้มครองแตกต่างกันเล็กน้อย คือ

1.ความคุ้มครองแบบ อบ.1

  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  • การรักษาพยาบาล

2.ความคุ้มครองแบบ อบ.2

  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  • การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  • การรักษาพยาบาล
  • การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียงและการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้สนใจบริการ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

บริการประกันอุบัติเหตุอื่นๆ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย จากการ...

Read More