086 904 1820

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) 

ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม จากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและคาดการณ์ไม่ได้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยต่างๆที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ ตรงนี้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินในเครื่องใช้สำนักงานสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ และทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับมูลค่าเต็มจำนวนถ้าหากทรัพย์สินเหล่านี้สูญเสียหรือเสียหายจาก

 • เพลิงไหม้
 • การโจรกรรมในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

แผนประกันจะคุ้มครอง

 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • โรงงานและเครื่องจักร
 • ส่วนของการปรับปรุงใหม่และส่วนของสำนักงานซึ่งไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์พกพา เช่น โน้ตบุ๊ก, โทรศัพท์และกล้องถ่ายรูป

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน, อุปกรณ์, อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ยึดติดในที่ทำงานของคุณอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้, การขโมยและอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

การสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากภัยต่าง ๆ ยกเว้นภัยเหล่านั้นเป็นภัยที่ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ : 

 • ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • ทุนประกันภัย
 • ปัจจัยอื่น ๆ

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิวัติ การกบฎ การแข็งเมือง การใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ
 • ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน
 • การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย หรือยึดเอา ของศุลกากรหรือของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือของผู้มีอำนาจ
 • ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
 • ในรถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่
 • รถอื่น ๆ ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่โดยไม่ได้ปิดและลงกลอนหน้าต่างประตู กระโปรงหลัง หรือกูบรถ กระจกบังลม อย่างมั่นคง
 • การสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่า แมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย เกิดจากกรรมวิธีใดๆ ของการทำความสะอาด การซักล้าง การบูรณะซ่อมแซม หรือ ปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
 • การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการเสื่อมเสียงทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
 • การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะหรือแตกหักง่าย ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย หรือโจรกรรม

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

บริการประกันอัคคีภัยอื่นๆ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยคือ การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก...

Read More

ประกันภัยคอนโด

ประกันภัยคอนโดคือ การทำประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย” เป็นการทำประกันที่ให้ความคุ...

Read More

ประกันภัยธุรกิจ SME

ประกันภัยธุรกิจ SMEคือ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมการเสียหายหรือความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากเพลิงไหม้, ฟ...

Read More