086 904 1820

บริการประกันภัย

ประกันสุขภาพ

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย​ได้ สบายใจเมื่อมีประกันสุขภาพ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจ...

Read More

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็งช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงทางการเงินกับค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และเป็...

Read More