086 904 1820

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยและเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ประกอบกิจการต่างๆ อาทิ ร้านค้าทั่วไป สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานประกอบการอื่นๆ
ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน
  • ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกายของบุคคลที่สาม

ความคุ้มครอง

  • ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตการเสี่ยงภัยที่เอาประกันไว้ และ/หรือโดยอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้สนใจบริการ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริการประกันภัยอื่นๆอื่นๆ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียช...

Read More

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟห...

Read More

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็น...

Read More