086 904 1820

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เสมือนเพื่อนร่วมเดินทางของคุณซึ่งให้การคุ้มครองคุณดังต่อไปนี้ :

 • การป้องกันการเดินทางแบบครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ
 • การเดินทางล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจากคุณ
 • การสูญเสียหรือสูญหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวหรือสัมภาระในระหว่างการเดินทาง
 • การยกเลิกการเดินทางและการหยุดชะงักของการเดินทาง (รวมถึงการล้มละลายของบริษัทท่องเที่ยว)
*ความล่าช้าแต่ละครั้งจะต้องเป็นเวลา 6 ชั่วโมงติดต่อกัน

 ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ในระหว่างการเดินทางของคุณ คุณจะได้รับความคุ้มครองสำหรับ:
 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียอวัยวะ และ/หรือสายตา

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมถึง:

 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

ความไม่สะดวกในการเดินทาง
สัมภาระสูญหาย

 • กระเป๋าเดินทางสูญหาย / ทรัพย์สินส่วนบุคคลสูญหาย

การพลาดต่อเที่ยวบิน

 • ค่าที่พักสำหรับทุกๆ 6 ชั่วโมง
 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ดับเบิลยู ไอ บี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2701-2376-9, 086-9041820 หรือ Facebook Page: Wib Broker (คลิกเลย!!) หรือ Line Official : @wibbroker (คลิกเลย!!) หรือกรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับข้างล่างนี้


สนใจบริการ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

บริการประกันภัยอื่นๆอื่นๆ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ (TA)ประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางภายในประเทศที่คุ้มครองการเสียช...

Read More

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกั...

Read More

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นแผนคุ้มครองคุณจากการสูญเสียหรือความเสียหายขณะเล่นหรือฝึกในคลับกอล์ฟห...

Read More